Ծառայությունների մատուցման պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս սպասարկման պայմանները www.uteach.io-ի ծառայություններից օգտվելուց առաջ։ Ծառայությունների մատուցման սույն պայմանները սահմանում են Ձեր կողմից կայքի և ծառայությունների օգտագործման իրավաբանորեն պարտադիր պայմանները:

Պայմանների ընդունումը

Ցանկացած եղանակով գրանցվելով և / կամ օգտագործելով ծառայությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կայքի այցելությունը, Դուք համաձայնվում եք սույն սպասարկման պայմաններին և բոլոր այլ գործառնական կանոններին, քաղաքականություններին և ընթացակարգերին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվել մեր կայքում, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառված է հղման մեջ և որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է պարբերաբար թարմացվել առանց Ձեզ ծանուցելու:

Ժամանակ առ ժամանակ որոշ ծառայություններ կարող են ենթակա դառնալ մեր կողմից նշված լրացուցիչ պայմաններին և դրույթներին։ Ձեր կողմից նման ծառայությունների օգտագործումը ենթակա է այն լրացուցիչ կետերին, որոնք ներառված են հետևյալ սպասարկման պայմանների մեջ տրված հղման միջոցով։

Սույն ծառայությունների մատուցման պայմանները տարածվում են ծառայությունների բոլոր օգտագործողների վրա, ներառյալ այն օգտատերերի, ովքեր հանդիսանում են բովանդակության, տեղեկատվության և այլ նյութերի կամ ծառայությունների մասնակիցներ, գրանցվածներ և ստեղծողներ:

Ընդունելիություն

Մեր հայեցողությամբ մենք կարող ենք մերժել ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի ծառայությունների մատուցումը և ցանկացած ժամանակ փոխել նրա իրավասության չափանիշները: Դուք բացառապես պատասխանատու եք այն բանի համար, որ ծառայությունների մատուցման սույն պայմանները համապատասխանում են Ձեր նկատմամբ կիրառելի բոլոր օրենքներին, կանոններին և նորմատիվ ակտերին։

Ծառայությունների հասանելիության իրավունքը չեղյալ է համարվում, եթե Ծառայությունների մատուցման սույն պայմանները կամ դրանց օգտագործումը արգելված են, կամ եթե առաջարկը, վաճառքը կամ ծառայությունների մատուցումը հակասում է ցանկացած կիրառելի օրենքի, կանոնների կամ կանոնակարգերի: Բացի այդ, այս ծառայություններն առաջարկվում են միայն Ձեր օգտագործման համար, և ոչ թե որևէ երրորդ կողմի օգտագործման կամ շահի համար:

Եթե Դուք Uteach կայքում գրանցված եք իրավաբանական անձի կամ երրորդ կողմի անունից, Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ Դուք ունեք բոլոր լիազորություններն այս իրավաբանական անձին ծառայությունների մատուցման սույն պայմաններին կապելու համար։

Գրանցում

Ծառայություններից օգտվելու համար Դուք պետք է հաշիվ գրանցեք՝ տրամադրելով ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, և մշտապես թարմացնեք Ձեր հաշվի տեղեկատվությունը։

Դուք չպետք է՝ ա) որպես օգտատիրոջ անուն ընտրեք կամ հանդես գաք ուրիշ անվամբ,

բ) որպես օգտատիրոջ անուն օգտագործեք այլ մարդու անուն՝ առանց համապատասխան թույլտվության,  

գ) ընտրեք օգտատիրոջ անուն, որը համարվում է վիրավորական, գռեհիկ կամ անպարկեշտ։ Դուք բացառապես պատասխանատու եք այն բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում Ձեր հաշվում, ինչպես նաև Ձեր հաշվի գաղտնաբառի պահպանությունը։

Դուք երբեք չեք կարող օգտագործել այլ օգտատիրոջ հաշիվ կամ նրա գրանցման տեղեկատվությունը առանց թույլտվության տրամադրեք ծառայություններին։ Ծառայությունների օգտագործման Ձեր իրավունքի ցանկացած փոփոխության (ներառյալ պետական մարմինների կողմից ցանկացած լիցենզիայի փոփոխություն կամ վերանայում), Ձեր հաշվի անվտանգության խախտման կամ չարտոնված օգտագործման մասին Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք մեզ։

Դուք երբեք չպետք է հրապարակեք կամ տարածեք Ձեր հաշվի գրանցման տեղեկատվությունը։ Դուք հնարավորություն կունենաք ջնջելու Ձեր հաշիվը՝ ուղղակիորեն, ինչպես նաև մեր աշխատակիցներից կամ փոխկապակցված անձանցից մեկի կողմից ուղարկված հարցման միջոցով:

Բովանդակություն

Սույն սպասարկման պայմաններում «բովանդակություն» տերմինը ներառում է, ի թիվս այլ բաների, տեղեկատվություն, տվյալներ, տեքստ, լուսանկարներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ, գրավոր գրառումները և մեկնաբանություններ, ծրագրեր, սցենարներ, ժամանակացույցեր և ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք ստեղծված, տրամադրված կամ այլ կերպ մատչելի են ծառայություններում կամ նրանց միջոցով։ Սույն համաձայնագրի շրջանակներում «բովանդակությունը» ներառում է նաև օգտատիրոջ ամբողջ բովանդակությունը (ինչպես սահմանված է ստորև):

Uteach-ը պատասխանատվություն չի կրում այն բովանդակության համար, որը ավելացվել, ստեղծվել, ներբեռնվել, ներկայացվել, տարածվել կամ տեղադրվել է օգտատերերի կողմից: Դուք հաստատում եք, որ Ձեր կողմից տրամադրված ամբողջ բովանդակությունը ճշգրիտ, ամբողջական, ու արդիական է, ինչպես նաև համապատասխանում է բոլոր կիրառելի օրենքներին, կանոններին և նորմատիվ ակտերին:

Դուք ընդունում եք, որ ամբողջ բովանդակությունը, ներառյալ օգտագործողի տվյալները, որը Դուք մուտք եք գործում ծառայությունների միջոցով, գտնվում են Ձեր սեփական պատասխանատվության ներքո, և Դուք լիովին պատասխանատու կլինեք դրա հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասի համար: Մենք չենք երաշխավորում, որ ցանկացած բովանդակություն, որը Դուք մուտք եք անում ծառայությունների համար կամ դրանց միջոցով, ճշգրիտ է կամ կշարունակի ճշգրիտ մնալ:

Ծառայությունները կարող են մեր, մեր գործընկերների կամ մեր օգտատերերի կողմից տրամադրված բովանդակություն պարունակել։ Նման բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքներով, ապրանքային նշաններով, սպասարկման նշաններով, արտոնագրերով, առևտրային գաղտնիքներով կամ այլ գույքային իրավունքներով և օրենքներով: Դուք պետք է հետևեք և պահպանեք ծառայությունների միջոցով հասանելի դարձած բովանդակության մեջ ներառված բոլոր հեղինակային ծանուցումները, տեղեկատվությունը և սահմանափակումները։

Վարքագծի կանոնակարգ

Որպես օգտագործման պայման, Դուք հաստատում եք չօգտագործել ծառայությունները սպասարկման սույն պայմաններով արգելված որևէ նպատակով: Դուք պատասխանատու եք Ձեր գործունեության, ինչպես նաև ծառայությունների հետ կապված Ձեր հաշվում կատարված բոլոր գործողությունների համար (ներառյալ, ի թիվս այլ բաների, Ձեր հաղորդագրությունները և տվյալների հավաքագրումը այլ ծառայություններից օգտվողներից):

Երրորդ կողմերի ծառայություններ

Ծառայությունները կարող են Ձեզ թույլ տալ հղումներ տեղադրել դեպի այլ վեբ-կայքեր, ծառայություններ կամ ինտերնետային աղբյուրներ։ Երբ Դուք մուտք եք գործում երրորդ կողմի կայքեր, Դուք պատասխանատվություն եք կրում տվյալ կայքի պայմաններին ենթարկվելու դեպքում։ Նման աղբյուրները մեր հսկողության տակ չեն գտնվում, և Դուք ընդունում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում բովանդակությունը, հատկանիշները, ճշգրտությունը, օրինականությունը և գործոնները որոշելու նպատակահարմարության գործում։

Նման որևէ հղման ներառումը չի նշանակում, որ մեր և այդ երրորդ կայքի միջև համագործակցություն կա։ Դուք նաև ընդունում և համաձայնվում եք, որ մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որոնք առաջացել են բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների նկատմամբ վստահության հետևանքով, որոնք հասանելի են ցանկացած նման կայքում կամ ինտերնետային աղբյուրներում։

Չեղարկում կամ ջնջում

Դուք կարող եք չեղարկել կամ ջնջել Ձեր հաշիվը ցանկացած պահի՝ կապվելով hello@uteach.io էլ․ փոստի հասցեին։ Uteach-ը կտրամադրի Ձեր հաշվի չեղարկման կամ ջնջման համար անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը։

Արգելված գոտի

Ոչ մի անօրինական գործունեություն։ Uteach հարթակը մի՛ օգտագործեք որևէ անօրինական նպատակով։ Դուք իրավունք չունեք օգտագործել մեր հարթակը որևէ գործողություն կատարելու համար, որը խախտում է ցանկացած տեղական կամ միջազգային կիրառելի իրավունք կամ նորմատիվ ակտ։ 

Դադարեցում

Մենք կարող ենք ցանկացած պահի դադարեցնել Ձեր գործունեությունը բոլոր ծառայությունների կամ դրանց որևէ մասի համար՝ որևէ պատճառով կամ առանց պատճառի, ուղարկելով ծանուցում կամ առանց դրա։ Ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո հնարավոր է Ձեր անդամակցության հետ կապված ամբողջ տեղեկատվության բռնագրավում և ոչնչացում։ Եթե ցանկանում եք փակել Ձեր հաշիվը, կարող եք դա անել՝ մեզ հետ կապ հաստատելով հետևյալ էլ․ փոստի հասցեին՝ hello@uteach.io։

Եթե փակում եք Ձեր հաշիվը, Ձեր այն օգտատերերը, որոնք գնել են դասընթացներ Ձեր կայքում, այլևս չեն կարող օգտվել դրանցից, որի համար պատասխանատվություն կրում եք Դուք։

Հաշվի Սառեցում

Մենք սառեցնում ենք Ձեր հաշիվը ոչ ավել, քան 3 ամիս այն դեպքում, եթե Դուք չեք վճարում դրա դիմաց։ Այդ ընթացքում  Դուք կարողանում եք մուտք գործել միայն Ձեր կառավարման վահանակ, սակայն կայքը հասանելի չի լինի Ձեր օգտատերերին, եվ Ձեր այն օգտատերերը, որոնք գնել են դասընթացներ Ձեր կայքում, չեն կարող օգտվել դրանցից։ Ծառայության դիմաց վճարումից հետո Ձեր բոլոր գործողությունները կրկին կակտիվանան։ 

Փոփոխություն

Մեր սեփական հայեցողությամբ մենք իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու կամ փոխարինելու ծառայությունների մատուցման որևէ պայման, ինչպես նաև փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել ծառայությունների մատուցման պայմանները (այդ թվում, ի թիվս այլ բաների, մատչելիությունը ցանկացած գործառույթի, տվյալների բազայի կամ բովանդակության) ցանկացած ժամանակ՝ տեղադրելով ծանուցում կայքում կամ Ձեզ ծանուցում ուղարկելով ծառայությունների, էլեկտրոնային փոստի կամ այլ համապատասխան էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով։

Մենք կարող ենք նաև սահմանափակումներ դնել որոշ գործառույթների և ծառայությունների վրա կամ առանց ծանուցման և պատասխանատվության սահմանափակել Ձեր հասանելիությունը բոլոր ծառայություններին: Չնայած նրան, որ մենք պետք է ժամանակին ծանուցումներ տրամադրենք փոփոխությունների մասին, Դուք նույնպես պատասխանատու եք այդ պայմանների պարբերական ստուգման  համար։

Ծանուցումներ ստանալուց հետո ծառայությունների Ձեր հետագա օգտագործումը նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք այդ փոփոխությունները, որոնք կկիրառվեն ծառայություններից Ձեր հետագա օգտագործման դեպքում։ Ծառայությունների Ձեր օգտագործումը կարգավորվում է օգտագործման պահին գործող ծառայությունների մատուցման պայմաններին համապատասխան։

Ստացման պայմաններ

Uteach-ի նյութերը փոխանցվում են օնլայն։  Ակնթարթային վճարման եղանակների համար, օրինակ՝ կրեդիտ քարտով, ստացման մասին տեղեկատվությունը կուղարկվի Ձեր էլեկտրոնային հասցեին, սովորաբար պատվերի հաջող ավարտից հետո մի քանի րոպեի ընթացքում:

Վճարման հետաձգված եղանակների համար, օրինակ՝ բանկային փոխանցման դեպքում, ստացման մասին տեղեկատվությունը կուղարկվի Ձեր էլեկտրոնային հասցեին վճարման հաստատումից հետո (սովորաբար 2-ից 3 օրվա ընթացքում):